تاریخچه


از آنجا که در اقتصاد کشور بخش املاک و فعالیت های عمرانی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی کم ریسک، بنیادی و سود آور به شمار می آید و همچنین از نظر ایجاد بازار کار و کارآفرینی کمک شایانی به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور می نماید، شرکت هلدينگ دانا نیز بخشی از منابع مالی خود را در این راستا بکارگرفته و بصورت مستقیم و غیرمستقیم در پروژه های متعدد عمرانی و ساختمانی مشغول به فعالیت می باشد