در باره هلدینگ

     
همواره در دنیای پر سرعت تکنولوژی و رقابت، رد پای مدیران و رهبرانی 
دیده می شودکه با تدبیر و  تفکراتخوددست به کارهای بزرگ زده اند 
آنچنان که همواره در تقابل با رقیبان خود با بهره جویی از قدرت تشخیص،
پیش بینی و همچنین مدیریت ذاتی شان، نتایج چشم گیری خلق 
کرده اند و بهواسطه همتشان و با تشکیلسازمانی یکپارچه نه تنها
 مسبب امرار معاش عده ای دیگر شده اند، بلکه به رونق اقتصادی 
کشورشان نیزخدمت کرده اندشاید همین خصوصیات و اهداف
 بود که باعث شد در سال 1385 برادران دانا با تاسیس شرکت
 دانا الکترونیک تصمیم به راه اندازی هلدینگ دانا بگیرند

امروزه پس از گذشت پانزده سال، حوزه ی فعالیت این هلدینگ 
در زمینه های صنعتی،بازرگانی عمرانی و رستوران های زنجیره ای میباشد


تولید کننده جوان برتر کشور سال 1388دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل 88

کارافرین برتر استان در سال 1389
 

 

مدیر جوان برتر سرمایه گذاری کشوری در بخش صنعت   1391  


غرفه برتر نمایشگاه بین المللی شیراز 1392دریافت تندیس اصالت کالا توسط داناالکترونیک 1392

 دریافت مدال برند برتر ترکیه 1393
           
هلدینگ برتر کشور در سال 1396
          
 
 داناالکترونیک برند برتر سال 1396