تماس با ما

 

دفتر مرکزی : تهران میرداماد، روبروی ایستگاه مترو میرداماد برج رز ، طبقه سوم واحد ۳۱۴ 

کد پستی: ۱۹۱۹۹۹۳۵۱۱
دفتر مرکزی: ۰۲۱۲۶۷۰۹۴۴۱

کارخانه : شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان سوم(کوشش) بلوار کوشش جنوبی خیابان ۱۲۱ 

کد پستی : ۷۱۵۸۱۷۸۵۷۴
   ۰۷۱۳۷۷۴۴۴۸۷ : کارخانه


 ۰۹۱۲۷۱۱۱۵۱۸ : مدیریت فروش
۰۹۱۹۸۹۷۷۵۶۰: خدمات پس از فروش
۰۲۱۲۶۷۰۹۴۰۹: دفتر فروش